EĞİTİM HAKKINDA BİLGİLER
6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası gereği Tüm işletmeler ve iş yerleri için “İş Güvenliği Uzmanı” görevlendirmek zorundadır. Konuya dair yönetmelik 9 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’te yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” adını taşır.
Firmamız iş güvenliği eğitimleri ve hizmetleri kapsamında danışmanlık hizmeti vermektedir.