EĞİTİM HAKKINDA BİLGİLER
İlkyardım Yönetmeliği uyarınca tüm kurum ve kuruluşlarda bulundurulması zorunlu hale gelen ‘İlkyardım Sertifikası almış ilkyardımcı’ yetiştirmeye yönelik ‘Temel İlkyardım Eğitimi’ verilmektedir. Eğitimler, Sağlık Bakanlığı’ndan eğitmen sertifikasına sahip konusunda Uzman Eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir.

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİNİN SÜRESİ
Toplam 16 saatten oluşmaktadır. “Temel İlkyardım Eğitimi” kesintisiz arka arkaya 2 gün(8+8) saat verilmektedir.
Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sınav yapılmakta, katılımcılara ‘Temel İlkyardım Eğitim Sertifikası’ ve ilkyardımcı kimlik kartı verilmektedir.

İLK YARDIM EĞİTİMLERİNİN ŞEKLİ
Eğitimler, etkin olabilmesi için her 7 katılımcı için 1 eğitmen düşecek şekilde verilmektedir.Eğitimler en az 7 en fazla 21 katılımcı ile gerçekleşmektedir.Öğrenimi kolaylaştırmak için her katılımcıya vaka örnekleriyle anlatılmakta ve gösterilmektedir.Her katılımcının eğitim materyalleri üzerinde uygulama yaparak öğrenmesi sağlanmaktadır.

EĞİTİM İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
1.Eğitime katılacak kişilerin ilk yardım yapmasına engel herhangi ruhsal ve fiziksel engeli olmaması gerekir.
2.Eğitime okuma yazma bilen herkes katılabilir
3.Çalışanlarına eğitim aldırmak isteyen kurum ve kuruluşlar yönetmelik gereği çok tehlikeli sınıfta bulunan firmalar için, her 10 kişi için 1 kişiye, tehlikeli ve az tehlikeli sınıfta bulunan firmalar için ise her 20 kişi için 1 kişiye temel ilk yardım eğitimi aldırmak zorundadır.
4.Eğitime devam zorunluluğu vardır. Eğitimini tamamlamayan katılımcılar sınava girememektedir.
5.Kendilerine eğitim dokümanı olarak , 1 adet eğitim kitabı, 1 adet özet not ve kendilerinin evde çözebileceği çalışma soruları verilecektir.
6.Eğitime gelirken yanlarında 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ve 1 adet vesikalık resim getirmeleri rica olunur.

SINAVLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
1.Sınav yeri ve tarihi il sağlık müdürlüğünce belirlenmektedir. Eğitimini tamamlayan her katılımcı bir ay süre içerisinde sınava girebilmektedir.
2.Sınava katılacak olan kişilerin sınavdan 30 dk önce sınav yerinde bulunmaları gerekecektir. Sınav başladıktan sonra gelen kursiyerler sınava alınmamaktadır.
3.Sınava gelirken yanlarında TC KİMLİK NO içeren nüfus cüzdanı yada ehliyet , kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.
4.Teorik sınav 60 dk ve 40 sorudur.(test). Yanlış cevap sayısı ,doğru cevap sayısını etkilememektedir. Teorik sınav sonuçları belli olduktan sonra pratik sınava geçilecektir. Teorik sınavda başarılı olamayan adaylar pratik sınava giremeyecektir. Teorik ve uygulamalı sınavdan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden EN AZ 85 puan alanlar başarılı sayılacak ve sertifika alabilecektir.
5.Sınava gelirken yanınızda eğitim materyali bulundurmamanızı rica ederiz.İl sağlık müdürlüğünce yapılan sınavlar merkezi sınav niteliğinde olduğundan kural dışı hareketler (kopya çekme yada denetmenin uyarılarına uymama vb) yapılması durumunda sınav geçersiz sayılacaktır.

İLK YARDIM EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI
1.Genel İlkyardım Bilgileri
2.Hasta/Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
3.Temel Yaşam Desteği
4.Kanamalarda İlkyardım
5.Yaralanmalarda İlkyardım
6.Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
7.Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
8.Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
9.Zehirlenmelerde İlkyardım
10.Hayvan Isırmalarında İlkyardım
11.Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
12.Boğulmalarda İlkyardım
13.Hasta/Yaralı Taşıma Teknikler